This post was originally published on Coding Glamour.

Definitie van een string
In .NET is een string een verzameling karakters in Unicode. Hierdoor zijn er twee bytes per karakter nodig, plus twee bytes voor het aantal karakters in de string.

// de string "A" staat in memory als de volgende 4 bytes:
00 01 00 41
// twee bytes met het getal 1, voor het aantal elementen (1 dus)
// twee bytes met de code voor de letter, in dit geval 0x41

Voordeel hiervan is dat bijna alle karakters in een string kunnen voorkomen. Nadeel is dat wanneer je alleen 'eenvoudige' karakters gebruikt (geen fancy tekens als á of U+263A) dat je twee keer zoveel geheugen alloceert dan eigenlijk nodig is. Normaal geen enkel probleem.

Maar als geheugengebruik kritisch is?
Wanneer je geheugengebruik een belangrijk punt van je applicatie is, en er bovendien veel (en ik bedoel hier véél) strings hebt, dan kan het geheugengebruik een probleem worden. Oplossing is om je strings op te slaan als arrays van 'bytes' in plaats van 'char'. Een byte heeft namelijk een width van 1 byte (what's in a name). Je kunt dan alleen wel maximaal 255 verschillende karakters gebruiken in je strings.
Implementatie
Hieronder een simpele implementatie van bovenstaand principe met een voorbeeldimplementatie van 'StartsWith' en 'Equals':

public static class StringExtender
{
  public static byte[] ToOneWidthByteArray(this string s)
  {
    if (s.Any(c => c > 255))
      throw new ArgumentException("Chars with an ASCII value of over 255 are not supported");
    return s.Select(ch => (byte)ch).ToArray();
  }
}
public static class ByteArrayExtender
{
  public static bool StartsWith(this byte[] b, string value)
  {
    for (int i = 0; i < value.Length; i++)
    {
      if ((byte) value[i] != b[i]) return false;
    }
    return true;
  }
  public static bool Equals(this byte[] b, string value)
  {
    if (value.Length != b.Length) return false;
    return b.StartsWith(value);
  }
}


Performance
Om ook iets zinnigs te kunnen zeggen over de performance hebben we een testje nodig! Even 1.000.000 miljoen strings vergelijken (bovenstaande implementatie van 'StartsWith' tegen de native 'String.StartsWith').

string comparisonString = "amsterdam";
for (int i = 0; i < 1000000; i++)
{
  // doe een Ordinal startsWith (snelste)
  bool x = comparisonString.StartsWith("a", StringComparison.Ordinal);
}
// String.StartsWith took 42,15 ms.
// Let op! Deze methode wordt ook meegenomen in de timing.
byte[] comparisonByteArray = "amsterdam".ToOneWidthByteArray();
for (int i = 0; i < 1000000; i++)
{
  bool y = comparisonByteArray.StartsWith("a");
}
// Byte[].StartsWidth took 51,75 ms.


Dus?
Performance is wat minder, maar het geheugengebruik scheelt aanzienlijk (in onze case van 300 MB -> 190 MB). De performance-loss is weliswaar +20% maar in de praktijk niet merkbaar. Mocht je dus ooit tegen dit probleem aanlopen; het kán een oplossing zijn maar wel met een prijs.