This post was originally published on Coding Glamour.

Bij een API is toegangsbeperking een fijn idee, zo voorkom je dat bezoekers je hele platform platleggen of kan je contractueel vastgestelde beperkingen afdwingen. Standaardautorisatie zou je kunnen doen via sessies, op IP basis of via een Key. Sessies vallen per definitie af, omdat de gemiddelde API client helemaal geen sessie-informatie kan of wil doorsturen. Op IP basis zou prima kunnen om het maximaal aantal requests te kunnen monitoren, maar je kunt hiermee geen restricties op de API plaatsen. Vandaar dat we hebben gekozen voor een systeem op basis van een key.

Database
In onze database hebben we een heel simpele structuur met een n-n relatie tussen de Users en de Rights.

Users
--------------------------------------
Id | Key        | Name
1  | abcde1234af32   | Jan's Mobile Client
Rights
---------------------------------------
Id | Description
101 | Opvragen koopaanbod
UserRights
---------------------------------------
UserId | RightId
1    | 101
Code
We moeten nu nog wel de data uit de database op een eenvoudig toegangelijke manier vertalen naar code. We gebruiken daar grofweg het volgende datamodel voor:

public class User
{
  public Guid Key { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  
  public ApiRights Rights { get; set; }
}
public class ApiRights
{
  [ApiRight(101)]
  public bool OpvragenKoopAanbod { get; set; }
}

Tijdens het laden van de gebruiker uit de database kunnen we nu handig gebruik maken van de attributes op de properties; ongeveer als:

List<UserRights> userRights = Dao.GetUserRights(1);
// cache de properties om snel te kunnen vertalen
Dictionary<int, PropertyInfo> rightsOnBusinessObject = new Dictionary<int, PropertyInfo>();
PropertyInfo[] userRightProps = u.Rights.GetType().GetProperties();
foreach (var prop in userRightProps)
{
  // zoek het attribute op
  ApiRightAttribute[] attr = (ApiRightAttribute[])prop.GetCustomAttributes(typeof(ApiRightAttribute), false);
  if(attr.Length > 0)
  {
    rightsOnBusinessObject.Add(attr[0].DatabaseId, prop);
  }
}
// loop door alle rechten heen die de gebruiker heeft
foreach (var userRight in userRights)
{
  // zoek de property op, en zet de waarde naar 'true'
  if (rightsOnBusinessObject.ContainsKey(userRight.RightId))
    rightsOnBusinessObject[userRight.RightId].SetValue(u.Rights, true, null);
}


Controle in de service
In de service kunnen we nu een eenvoudige check doen:

// we hebben in onze interface een URL-template staan als
// "aanbod/{key}/"
// je roept deze service dus aan als:
// www.url.nl/naamvanje.svc/aanbod/12345abc/
// je key zit dus gewoon in je URL
public SomeListOfObjects GetObjects(string key) {
  var user = Dao.GetUser(key);
  
  // als de gebruiker geen rechten heeft
  if(!user.Rights.OpvragenKoopAanbod) {
    // zet de code naar 403
    WebOperationContext.Current.OutgoingResponse.StatusCode = HttpStatusCode.Unauthorized;
    // en eventueel nog een persoonlijke boodschap
    WebOperationContext.Current.OutgoingResponse.StatusDescription = "Dit is niet mijn service, vriend";
    return null;
  }
}


Controle op het aantal requests
Nu kunnen we weliswaar verifieren of een gebruiker een bepaalde API mag aanroepen, maar dit blokkeert niet de kans dat er vanaf een key 80.000 requests per minuut af worden gevuurd. Tijd dus om ook hier paal en perk aan te stellen!

Memcached to the rescue!
Memcached is een distributed cache systeem dat min of meer het hart achter funda is. We gebruiken memcached in een totaal cluster van 20 machines, die allemaal 1 GB aan geheugen bijdragen. Alles wat we enigszins kunnen cachen stoppen we in deze cache. Omdat we vier webservers hebben staan vanwaar we de API serveren, gebruiken we memcached om het aantal requests / key bij te houden. Fijn hierbij is dat er een 'increment' functie is, die de waarde van een bepaalde key met 1 verhoogd. Ideaal.

int counter = cache.Increment(user.Key.ToString("N") + ".counter");
if ( counter > 100 /* 100 = max requests / minuut */ ) {
  // en nu?
}

We slaan in een aparte key op wanneer we voor het laatst de counter hebben gereset:

int counter = cache.Increment(user.Key.ToString("N") + ".counter");
if ( counter > user.MaxNumberOfRequestsPerMinute ) {
  // haal het started object op, en controleer of deze uberhaupt is gezet
  object started = cache.GetFromCache(user.Key.ToString("N") + ".started");
  DateTime startedDatetime = started == null ? DateTime.Now : (DateTime)started;
  // is de starttijd minder dan een minuut geleden?
  if (startedDatetime > DateTime.Now.AddMinutes(-1))
  {
    // dan ben je in overtreding!
    context.StatusCode = System.Net.HttpStatusCode.Unused;
    context.StatusDescription = "Request limit exceeded";
    return null;
  }
  else
  {
    // anders resetten we de teller
    cache.StoreInCache(user.Key.ToString("N") + ".started", DateTime.Now);
    cache.StoreInCache(user.Key.ToString("N") + ".counter", 0);
  }
}


So far...
We hebben nu de authenticatie, het verifiëren van rechten en het controleren van het aantal requests met een paar regels code in weten te bakken in de service. Volgende week meer over het vertalen van Domain Entities => API Entities.