This post was originally published on Coding Glamour.

Naar aanleiding van de reactie van Jogai in Coding Glamour: Route constraints op QueryString parameters in ASP.NET MVC, een post over het mappen van een MVC zoekformulier naar een echte SQL query.

Let's get it started
Met behulp van het volgende model wordt een view getoond met daarop een formulier:

// model
public class ZoekformulierModel {
  public string Plaatsnaam { get; set; }
  public int PrijsVan { get; set; }
  public int PrijsTot { get; set; }
  public bool IndTuin { get; set; }
  
  /* wat code voor de opties in de selectlist */
}


<!-- view -->
<form method="post" action="">
<h1>Zoekformulier</h1>
<table>
  <tr><th>Plaats</th><td><%=Html.TextBoxFor(m=>m.Plaatsnaam) %></td></tr>
  <tr><th>Prijs</th>
    <td><%=Html.DropDownListFor(m=>m.PrijsVan, Model.PrijsRange) %> - <%=Html.DropDownListFor(m=>m.PrijsTot, Model.PrijsRange) %></td></tr>
  <tr><th>Tuin?</th><td><%=Html.CheckBoxFor(m=>m.IndTuin) %></td></tr>
</table>
<input type="submit" value="Zoeken" />
</form>

http://www.100procentjan.nl/tweakers/zoek1.png Verwerken van de invoer
Na klikken op submit krijgen we in onze actie het gevulde formulier binnen:
http://www.100procentjan.nl/tweakers/zoek2.png

Hoe vertalen we nu het model naar een IQueryable<> van je data entities?

// data entity
public class ZoekKoop {
  public string woonplaats { get; set; }
  public int koopprijs { get; set; }
  public bool indTuin { get; set; }
}


Je zou een 'if-else' constructie kunnen schrijven:

using(DPLDataContext dc = new DPLDataContext())
{
  IQueryable<ZoekKoop> query = dc.ZoekKoop.AsQueryable();
  if(!string.IsNullOrEmpty(model.Plaatsnaam))
  {
    query = query.Where(q => q.woonplaats == model.Plaatsnaam);
  }
  // execute query
}

Maar... veel werk, en niet dynamisch. Dat kan beters!

Mapper schrijven
Ergens zullen we moeten bijhouden welk veld in het model correleert met een veld in je data-entity, en op welke manier. Omdat niet alle velden werken volgens 'IsEqual'; maar er bijvoorbeeld ranges zijn (zoals PrijsVan - PrijsTot) kunnen we slim gebruik maken van 'ExpressionType'.

public class MappingItem
{
  public Expression<Func<ZoekformulierModel, object >> ModelParameter { get; set; }
  public Expression<Func<ZoekKoop, object>> DataParameter { get; set; }
  public ExpressionType Expression { get; set; }
  public MappingItem(Expression<Func<ZoekformulierModel, object>> modelParameter,
            Expression<Func<ZoekKoop, object>> dataParameter,
            ExpressionType expression)
  {
    ModelParameter = modelParameter;
    DataParameter = dataParameter;
    Expression = expression;
  }
}

Nu kunnen we mapping aangeven:

List<MappingItem> mapping = new List<MappingItem>()
  {
    new MappingItem(m=>m.Plaatsnaam, d=>d.woonplaats, ExpressionType.Equal),
    new MappingItem(m=>m.PrijsVan, d=>d.koopprijs, ExpressionType.GreaterThanOrEqual),
    new MappingItem(m=>m.PrijsTot, d=>d.koopprijs, ExpressionType.LessThanOrEqual),
    new MappingItem(m=>m.IndTuin, d=>d.indTuin, ExpressionType.Equal),
  };

We weten nu welke velden bij elkaar horen; en we hebben deze bovendien in een Expression Tree zitten. Dat betekent dat de informatie niet verloren gaat, of weggeoptimaliseerd worden tidjens compilation, maar dat we er nog iets mee kunnen doen.

Van expression tree naar IQueryable
Let's code!

using (DPLDataContext dc = new DPLDataContext())
{
  // AsQueryable basis aanmaken
  IQueryable<ZoekKoop> query = dc.Funda_ZOEK_Koops.AsQueryable();
  // iterate over each mapping
  foreach (var item in mapping)
  {
    // grab the value from the 
    var valueFromModel = item.ModelParameter.Compile().Invoke(model);
    if(valueFromModel == null) continue;
    // bepaal de default waarde van het type
    // je kan hier extra checks op doen, zoals:
    //   if (valueFromModel is Int32 && ((Int32)valueFromModel) != Int32.Max)
    // voor de max waarde van dingen
    var type = valueFromModel.GetType();
    if (!valueFromModel.Equals(type.IsValueType ? Activator.CreateInstance(type) : null))
    {
      // we gaan nu de IQueryable opbouwen
      // hiervoor is nodig:
      // - het type van het object zoals in de data
      // deze zit verborgen...
      MemberExpression memberAccessExpression;
      var bodyExpression = item.DataParameter.Body;
      if(bodyExpression is UnaryExpression) // bij impliciete conversie
      {
        memberAccessExpression = ((MemberExpression) ((UnaryExpression) bodyExpression).Operand);
      }
      else if(bodyExpression is MemberExpression) // bij direct aanroepen
      {
        memberAccessExpression = ((MemberExpression)bodyExpression);
      }
      else
      {
        throw new Exception("Unexpected expression type");
      }
      // maak een parameter aan voor de expression, zodat we ook met een object kunnen werken
      ParameterExpression parameter = (ParameterExpression)Expression.Parameter(typeof(ZoekKoop), "s");
      // maak een vergelijking met als type 'Expression', en maak deze tussen
      // parameter & valueFromModel
      Expression expr = Expression.MakeBinary(item.Expression, Expression.MakeMemberAccess(parameter, memberAccessExpression.Member), Expression.Constant(valueFromModel));
      // bouw de predicate op basis van bovenstaande expressions
      var predicate = (Expression<Func<ZoekKoop, bool>>)(Expression.Lambda(expr, parameter));
      // en pas deze toe
      query = query.Where(predicate);
    }
  }
  // om te controleren!
  string tsql = query.ToString();
  // resultaat fetchen
  var res = query.ToList();
}


En? Werkt het?
Afhankelijk van onze invoer wordt nu de query gebakken; te controleren via de 'tsql' string:
http://www.100procentjan.nl/tweakers/zoek3.png

Vullen we nu velden niet in; dan worden deze ook niet meegenomen in de WHERE clause:
http://www.100procentjan.nl/tweakers/zoek4.png

Awesomness.