This post was originally published on Coding Glamour.

Naar aanleiding van mijn eerdere post over Levenshtein, Soundex en Burkhard-Keller trees, én omdat een video meer zegt dan duizend woorden: een korte impressie van het resultaat. Volgende week ga ik wat dieper in op de onderliggende algorithmes, met voorbeeldcode etc.